Introduceti datele de contact si mesajul dvs

PENTRU A DEVENI MEMBRU

Pentru a obține statutul de ”membru activ”,candidatul depune Consiliului de Administrare   “cererea de aderare” la care se anexeaza copia certificatului de înregistrare și extrasul din procsul verbal al ședinței organului de conducere al intreprinderii . Cererea de aderare se examinează la ședința urmatoare a Consiliului după data de înregistrare a cerererii. Cererea de adrerare este însoțită de un dosar de prezentare pe proprie răspundere a viilor, instalațiilor de prelucrare a strugurilor, prezența specialiștilor și o scrisoare de motivare.  

Consiliul de Administrare analizează cererea de aderare și dosarul anexat în ședință cu participarea obligatorie a candidatului.  Consiliul aprobă avizul pozitiv al candidatului la statului de membru activ cu majoritate simplă de voturi.

Decizia finală de acordare a statutului de membru activ sau de respingere a cererii de aderare se ia de Adunarea Generală, cu majoritate simplă a celor prezenți.

Adunarea Generală poate să ceară o perioadă de reflecțiune de un an  inainte de a se pronunța asupra accepatării noului membru.

 

Avantajele/Privilegiile membrului activ :

Membrul activ care a achitat cotizațiile are dreptul la vot în cadrul ședinței Adunării Generale.

Membrul activ poate fi ales în orice funcție eligibilă a Uniunii.

Membru activ este informat periodic prin intermediul publicațiilor Uniunii de toate aspectele tehnologice, economice, legislative  referitor la producerea și comercializarea vinurilor cu indicație geografică.

Unitatea de producere (viile sau vinăria) a membrului activ va fi menționată în toate materialele promoționale publicate de Uniune inclusiv pe site-ul internet al acesteia.